Zachowania trudne i zaburzone

Czas trwania: 90 min

Ramowy program:

  • Emocje, uczucia, poczucia. Co o nich wiemy?
  • Co dzieje się z człowiekiem w czasie przeżywania trudnych emocji? Na przykładzie podręcznego modelu mózgu.
  • Zachowania trudne – dla kogo są trudne? Dlaczego?
  • Zachowania zaburzone – kiedy diagnozujemy?
  • Dostosowanie metod i form uczenia oraz wdrażaniem działań wychowawczych.

Możliwość wydłużenia szkolenia o temat: Geneza różnych zachowań trudnych – 1 godzina dłużej
Na przykład dowiecie się Państwo, jak pracujemy z dzieckiem przejawiającym zachowania trudne wynikające z uszkodzenia CUN a jak w wyniku nieprawidłowej socjalizacji?

O temat: Jak planować proces pomocy i wsparcia ucznia? Studium przypadku. – 1,5 godziny dłużej

Celem rady jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat mechanizmów przeżywania emocji i poznanie konsekwencji okazywania ich w sposób nieadekwatny. Refleksja na temat indywidualnych postaw względem uczniów sprawiających trudności wychowawcze, trudności w uczeniu się. Dyskusja na temat możliwości (zasoby szkoły, możliwości wynikające z Rozporządzenia) wdrażania działań wspierających dziecko. Wydłużenie spotkania daje szansę do warsztatowej pracy z nauczycielami w celu szukania zasobów w szkole, wypracowania nowych standardów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.