Zachowania trudne i zaburzone rodziców

Czas trwania: 90 min

Ramowy program:

  • Zachowania trudne – jak je dzielimy?
  • Zachowania zaburzone – kiedy je nazywamy, gdzie jest granica?
  • Mechanizmy obronne pojawiające się w różnych sytuacjach
  • Proces akceptacji przez rodzica różnych dziecka w tym niepełnoprawności czy zaburzenia
  • Ścieżki współpracy z rodzicem przejawiającym zachowania trudne
  • Ścieżki współpracy z rodzicem przejawiającym zachowania zaburzone

Bardzo ważny temat obalający mit „trudnego rodzica”. My wychodzimy z założenia, że nie ma trudnych rodziców a są trudne sytuacje. Zmiana narracji niewątpliwie wpływa na zmianę myślenia o rodzicu.

Często nieświadomie wysyłamy niewerbalne komunikaty zniechęcające rodzica do współpracy z nami, w takich sytuacjach zamykamy dialog.

Szkolenie pomaga zdystansować się od wielu sytuacji, co pozwoli nam bardziej zadbać o swoją higienę pracy. Pomaga również zaplanować proces współpracy z rodzicem tak, aby budować mosty w jakości jaka jest na ten moment możliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.