Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Czas trwania: 90 min

Ramowy program:

  • Pigułka wiedzy na temat mechanizmu uzależniania się
    • etap eksperymentowania
    • etap szkodliwego używania
    • etap uzależnienia
  • Substancje chemiczne jako narzędzie radzenia sobie
  • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w środowisku lokalnym
  • Rola szkoły w profilaktyce uzależnień

Celem rady szkoleniowej lub wywiadówki z rodzicami jest przekazanie najważniejszych informacji nie tylko na temat popularnych substancji psychoaktywnych, ale i szkodliwego używania przez młodzież. Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na rolę szkoły w profilaktyce uniwersalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.