Unplugged

Program rekomendowany w systemie www.ProgramyRekomendowane.pl

Program dla uczniów klas: 6-8 szkoły podst. oraz 1-2 szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 12 godzin*
+ Spotkanie z rodzicami

Warsztat przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów. „Unplugged” opracowany został w ramach programu EU-Drug Abuse Prevention. Stanowi efekt pracy specjalistów z siedmiu krajów UE. Jest to pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego, której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych. Skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce.

*Kupienie programu na jeden semestr z deklaracją uzupełnienia II. części programu
**Wywiadówka dla rodziców uczniów objętych tym programem

Program:
– przedstawia pozytywny i negatywny wpływ różnych grup na nastolatków;
– uczy asertywności poprzez praktyczne ćwiczenia;
– przekazuje rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych.
– ćwiczymy umiejętność radzenia sobie z problemami;
– poznajemy mechanizmy uzależniania się od substancji;
– pracujemy na przekonaniach młodzieży względem substancji ze szczególnym uwzględnieniem medycznej marihuany, e-papierosów, energetyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.