Uczeń w kryzysie psychicznym. Wsparcie rodziny i dziecka. Pomoc PPP w szkole lub przedszkolu.

Czas trwania: 90 min

Ramowy program:

  • Dzieci „zbyt grzeczne” oraz „zbyt niegrzeczne”
  • Geneza i definicja zaburzeń zachowania
  • Rodzaje zaburzeń zachowania
  • Działanie mózgu w momencie intensywnej złości
  • Interwencje wychowawcze w różnych sytuacjach
  • Obserwacja i diagnoza ucznia
  • Organizacja pomocy p-p w szkole

Celem rady jest przekazanie rzetelnej wiedzy w zakresie genezy zaburzeń i całego procesu rozwijania się zaburzeń zachowania. Poszukiwanie sposobów skutecznego radzenia sobie z uczniem oraz wypracowanie ścieżki obserwacji i diagnozy ucznia, tak aby efektywnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

Ważnym elementem jest poznanie rozwiązań systemowych i nie tylko wspierających efektywną pracę edukacyjno-terapeutyczną z uczniem. Poruszamy temat orzeczenia o kształceniu specjalnym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, włączenia we współpracę organizacje pozarządowe oraz kuratora rodzinnego i/lub asystenta rodziny, przekierowania dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.