Test inteligencji wielorakich

Profesor Howard Gardner- amerykański psycholog, neurolog w wyniku bardzo zaawansowanych badań, odkrył 8 rodzajów inteligencji, które rozwijają się u każdego człowieka w różnym stopniu. Zauważył, że u każdego z nas dominuje jeden lub kilka obszarów inteligencji.

Kilka pomysłów na rozwijanie konkretnych obszarów inteligencji:

  1. Językowa

Czytanie książek,
Wymyślanie opowiadań,
Przemawianie,
Śpiewanie,
Recytowanie,
Uczenie się języków.

2. Matematyczno-Logiczna

Rozwiązywanie zadań matematycznych,
Majsterkowanie,
Rozwiązywanie zadań logicznych,
Wymyślanie rozwiązania problemów i samodzielne ich rozwiązywanie.

3. Ruchowa

Uczenie się tańców,
Uprawianie sportu,
Gry ruchowe,
Wyrażanie emocji za pomocą ruchu, np. na warsztatach teatralnych.

4. Wizualno-Przestrzenna

Tworzenie makiet i prac plastycznych,
Układanie puzzli, klocków,
Udział w grach terenowych, biegach przełajowych,
Harcerstwo.

5. Muzyczna

Słuchanie i komponowanie muzyki,
Powtarzanie dźwięków usłyszanych w otoczeniu,
Zajęcia muzyczne: śpiew, gra na instrumencie

6. Przyrodnicza

Wycieczki i spacery,
Prowadzenie eksperymentów, doświadczeń,
Opieka nad zwierzętami,
Założenie ogródka.

7. Intrapersonalna

Zapisywanie swoich emocji, uczuć, przemyśleń,
Samodzielne planowanie zadań i swojej pracy,
Wypowiadanie swojej opinii,
Wykonywanie powierzonych obowiązków.

8. Interpersonalna

Zaangażowanie w działalność społeczną, np. wolontariat,
Praca w grupie, wykonywanie wspólnych zadań,
Nadzorowanie działań grupy.

Test inteligencji wielorakich

Interpretacja wyników

Nieniejsza interpretacja pochodzi z podręcznika Beaty Grzelak pt. Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej. Podręcznik opublikowany na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

M-L inteligencja matematyczno-logiczna

Lubią liczyć, rozwiązywać zagadki logiczne, eksperymentować, wyciągać wnioski. Są zorganizowane systematyczne, dokładne, potrafią myśleć abstrakcyjnie, lubią porządek i jasno zdefiniowane zadania. Często uczą się poprzez robienie notatek, schematów.

Przykładowe zawody

Mechanik samochodowy, kucharz, księgowy, detektyw, bankier, statystyk, analityk, informatyk, architekt, inżynier

J inteligencja językowa

Lubią czytać, słuchać, pisać, opowiadać, przemawiać. Lubią zabawy ze słowami. Często są systematyczne
i uporządkowane.

Przykładowe zawody

Przedstawiciel handlowy, dziennikarz, pisarz, poeta, copywriter, polityk, tłumacz, korektor tekstów

„M” inteligencja muzyczna

Są wrażliwe na muzykę, dźwięki, ton głosu. Często uczą się poprzez słuchanie. Chętnie słuchają muzyki, lubią słuchać audiobooków, uczą się języków obcych ze słuchu.

Przykładowe zawody

Osoby zajmujące się nagłośnieniem, muzycy, piosenkarze, tancerze, aktorzy

„I” inteligencja interpersonalna

Lubią uczestniczyć w zajęciach grupowych. Szybko odgadują intencje innych osób, potrafią rozwiązywać konflikty, łatwo nawiązują kontakty, dobrze prowadzą negocjacje.

Przykładowe zawody

Zawody związane z usługami (sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kelner), nauczyciel, psychoterapeuta,
polityk, pielęgniarka, lekarz.

„W” inteligencja wizualno-przestrzenna

Lubią rysować, nie mają problemów z czytaniem map, wykresów, schematów, tabel. Mają dobre wyczucie koloru, myślą obrazowo, robią notatki w formie rysunków i wykresów. Myśląc używają wyobraźni i obrazów. Są wrażliwe na otaczające przedmioty, kolory i wzory. Lubią rysować, rzeźbić i wytwarzać, używając kolorów i różnego typu materiałów.

Przykładowe zawody

Dekorator wnętrz, architekt, rzeźbiarz, twórca gier komputerowych, reżyser, żeglarz, nawigatorzy, pilot, operator filmowy, fotograf, mechanik.

„P” inteligencja przyrodnicza

Lubią pracę na świeżym powietrzu. Wszystko, co jest związane z ekologią i ochroną środowiska, ma dla nich duże znaczenie. Często lubią prace związane z hodowlą zwierząt lub uprawą roślin.

Przykładowe zawody

Rolnik, ogrodnik, florysta, zootechnik, weterynarz, dietetyk, ornitolog

„A” inteligencja intrapersonalna

Mają dobrze rozwiniętą intuicję. Nie potrzebują motywacji do działania z zewnątrz. Mają dużą wiedzę na temat samego siebie, potrafią nazwać swoje cele, plany, mocne strony, a także ograniczenia. Są refleksyjne, często wybierają samodzielną pracę.

Przykładowe zawody

Pisarz, poeta, kompozytor, scenarzysta, psychiatra, psycholog, pedagog, etyk, ksiądz