Techniki radzenia sobie ze stresem

Program dla uczniów I, II, III etapu edukacyjnego
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Ten warsztat stanowi kontynuację pierwszej część rozmów o stresie. Tutaj poszukujemy sposobów, jakie wykorzystują dzieci i młodzież do radzenia sobie z trudnymi emocjami. Następnie dzielimy te sposoby na dobre i złe. Czym są złe sposoby radzenia sobie? Dlaczego należy cały czas poszukiwać tych dobrych, nowych?

Program:

  • edukuje w zakresie psychologicznych reakcji ciała na stres;
  • zwiększa samoświadomość w zakresie wykorzystywania dobrych i złych sposobów radzenia sobie;
  • wskazuje nowe i dobre sposoby sposoby radzenia sobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.