• (e)PAPIEROSY

  Program dla uczniów klas: 5-8, III etap edukacyjny. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne         Zajęcia obalające błędne przekonania dotyczące palenia papierosów klasycznych i e-papierosów. Warsztat zderza dzieci z niepotwierdzoną wiedzą…

 • Debata o alkoholu

  Program dla uczniów klas: 5-8. Czas trwania: 3 godziny lekcyjne Program rekomendowany przez krajowy system rekomendacji. Więcej na stronie www.ProgramyRekomendowane.pl Warsztat poświęcony tematyce alkoholu. Podczas spotkania uczniowie pracują na swoich przekonaniach na temat…

 • Czym jest uzależnienie? Jak rozwija się choroba?

  Program dla uczniów II i III etapu edukacyjnegoCzas trwania: 2 godziny lekcyjne Wśród uczniów dominuje wiele negatywnych i nieprawdziwych przekonań normatywnych w zakresie uzależnienia. Uczniowie uważają, że uzależnienie nie jest chorobą a słabością…

 • Trening kompetencji rodzicielskich

  Trening opiera się o zajęcia warsztatowe prowadzone w oparciu o ćwiczenia indywidualne, grupowe, dyskusje oraz zadania domowe. Ważnym elementem pracy grupy jest wymiana doświadczeń oraz praktyczne ćwiczenie zastosowania nabytych umiejętności w domu. W…

 • Zachowania trudne i zaburzone rodziców

  Czas trwania: 90 min Ramowy program: Zachowania trudne – jak je dzielimy? Zachowania zaburzone – kiedy je nazywamy, gdzie jest granica? Mechanizmy obronne pojawiające się w różnych sytuacjach Proces akceptacji przez rodzica różnych…

 • Prowadzenie zebrań z rodzicami

  Czas trwania: 90 min Ramowy program: Ukryty program w placówkach edukacyjnych Organizacja przestrzeni na zebranie O co warto zadbać rozpoczynając współpracę z rodzicami Indywidualne spotkanie z rodzicem Zebranie dla rodziców Spotkanie szczególnie uwrażliwiające…

 • Przemoc w rodzinie

  Czas trwania: 90 min Ramowy program: Rodzaje przemocy Niepokojące sygnały dostrzegane w szkole Zachowanie dziecka doświadczającego przemocy Psychologiczne mechanizmy obronne Rozwiązania systemowe (w tym procedura niebieskiej karty) Praca z rodziną doświadczającą przemocy Praca…

 • Superwizje trudności

  Spotkania w małych grupach – superwizje trudności i problemówProponujemy superwizje 3h dyd. (max 6 osób) 60 min (max 2 osoby) Superwizje polegają na wysłuchaniu przez trenera i uczestników trudności, z jakimi borykają się…