Stop, przestań! Reaguję

Czas trwania: 2 h dydaktyczne
Warsztat dostosowany do uczniów I-III kl

Warsztat przeznaczony dla dzieci z poziomu edukacji wczesnoszkolnej. Podczas spotkania trenują techniki radzenia sobie w trunych sytuacjach np. kiedy ktoś chce zachęcić je do podjęcia działań, na które się nie zgadzają, ktoś zachowuje się niewłaściwie w stosunku do rówieśnika. Warsztat kształuje wiarę we własną skuteczność popartą asertywnymi słowami a nie zachowaniem agresywnym.

Program:

– Systematyzuje wiedzę na temat agresji i przemocy;

– Przedstawia techniki asertywnego radzenia sobie;

– Doskonali kompetencje miękkie w praktyce;

– Uczy reagowania na postawy agresywne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.