Spotkanie z wartościami – propozycja dla młodzieży

Zanim zastanowimy się nad tym, w jaki sposób rozmawiać z młodzieżą o wartościach, zapraszam do przeczytania krótkiej refleksji.

System wartości najintensywniej kształtuje się w okresie dorastania młodego człowieka. Nastolatek dąży do zrozumienia siebie, kształtuje swoje zdanie i poglądy. Poszukuje sensu istnienia, buduje wizję siebie w przyszłości przez co następuje intensywny rozwój wielu aspiracji życiowych nastolatka. Wartości młodego człowieka są istotnym punktem w kształtowaniu się aspiracji życiowych. Są one wyznacznikiem podejmowanych działań przez jednostkę, często ponad możliwości stanu emocjonalnego człowieka. Zbudowany system wartości pozwala człowiekowi na podejmowanie decyzji i kształtowanie celów zgodnie z tym, co nakazuje lub zakazuje jego wewnętrzny system wartości. System wartości można określić jako względnie stały, ponieważ ma swoje odbicie w tożsamości człowieka, natomiast nie jest niezmienny.

Psycholog C. Kluckhohn uważa, że „wartość jest koncepcją czegoś godnego pożądania, wyrażoną explicite [jasno] lub inplicite [w sposób uwikłany], koncepcją, która wpływa na wybór spośród dostępnych sposobów, środków, celów działania”. Rozumienie wartości przez S. Ossowskiego określa je jako „przedmiot pozytywnych lub negatywnych pragnień”.

Koncepcje naukowe jednakowo określą wartości jako „pożądanie”, „potrzebę”, „pragnienie”, „dążenie”. Budowanie systemu wartości w społeczeństwie wiąże się z tworzeniem sieci powiązań, gdzie jednostki i grupy tworzą wzajemne relacje i kierują się wspólnymi pragnieniami.

(Opisane w odniesieniu do: 1. P. Kozłowski, Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie.; 2. S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej.)

Spotkanie z młodzieżą

W nawiązaniu do definicji i przemyśleń nt. wartości zachęcam Cię do zaplanowania lekcji wykorzystując zaproponowane PSUBy (po spotkaniu uczestnik będzie…)

Po spotkaniu uczestnik będzie:
➔ znał pojęcie wartości
➔ miał przestrzeń do refleksji nad własnym rozumieniem haseł określających ważne wartości
➔ wiedział, jakie wartości są dla niego ważne

Zapraszam do wykorzystania Piramidy stworzonej przeze mnie i Maję Jędrzejewicz.

Powodzenia!
Kamila

P.S. Jeśli interesuje Cię ten temat, to może zainteresujesz się tym materiałem? „Mam tę moc. Wszystko, czego potrzebuję jest we mnie.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.