Przemoc w rodzinie

Czas trwania: 90 min

Ramowy program:

  • Rodzaje przemocy
  • Niepokojące sygnały dostrzegane w szkole
  • Zachowanie dziecka doświadczającego przemocy
  • Psychologiczne mechanizmy obronne
  • Rozwiązania systemowe (w tym procedura niebieskiej karty)
    • Praca z rodziną doświadczającą przemocy
    • Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy

Bardzo ważny warsztat edukujący grono pedagogiczne w temacie, który często stawia nauczycieli w trudnych sytuacjach, ponieważ reagowanie na przemoc jest sytuacją wymagającą holistycznych działań. Jest to temat emocjonalnie obciążający, ponieważ wzbudza w nas dużo troski o dziecko oraz obaw o reakcje sprawców.
Solidna edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy dodaje nauczycielom pewności siebie.
Ważnym elementem jest instrukcja wsparcia ucznia i rodziny.

Zachęcamy do uzupełnienia tematu II. częścią rady pedagogicznej dotyczącej interwencji kryzysowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.