Profilaktyka wczesnoszkolna. Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci?

Świadome działania profilaktyczne trzeba zacząć od momentu, kiedy zaczynamy prace z dziećmi. Nawet nie zdajemy sobie sprawę z tego, ile działań profilaktycznych podejmują wychowawcy i sama szkoła; dlatego podkreślam słowo świadomość.

Dzisiaj kilka słów o zasadach, ponieważ dzieci potrzebują jasnych komunikatów co powinniśmy zrobić w różnych sytuacjach, jakie są zasady.

Proponuję przeprowadzenie warsztatu o bezpieczeństwie a na nim…
Bajka o bezpieczeństwie „Przygody Kasi i Gabrysia” – panią Ilonę znam osobiście. Jej program jest fenomenalny! Rymowanka poruszająca kilka ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa (w kontakcie z dorosłymi, starszymi kolegami-zaczepiakami, itp.).
Bajka ma kilku bohaterów, stąd dalsza część zajęć…

Podsumowanie
Pytanie do dzieci: „Jakie historie miała Kasia i Gabryś?”.
Jakie zasady powinniśmy zapisać na tablicy? – zapisujemy.
Teraz każda para siedząca w ławce dostaje kartkę A3. Ich zadaniem jest ilustracja jednej scenki i zapisanie zasady.
Nie narzucamy, każda grupa wybiera sobie sama jaką zasadę wybiera.
Prezentacja prac w kole.
Polecam podzielić tematy – najpierw prezentują się wszystkie grupy, które wybrały zasadę nr 1., etc.
Każdą pracę nagradzamy oklaskiem (alternatywa dla braw w zakładce „Inspiracje i krótkie ćwiczenia”) i doceniamy opisując dwa spostrzeżenia. Np. „współpracowaliście i dzieliliście przybory”, „brawo, postaci są wyraźne i duże”.

Jakie są działania profilaktyczne:
– uczenie zasad bezpieczeństwa,
– udzielanie informacji, jak zachować się w trudnych sytuacjach (budowanie poczucia bezpieczeństwa),
– kształtowanie kompetencji miękkich – prezentacja na forum (odwaga, umiejętność wypowiadania się),
– docenianie starań, pozytywne wzmocnienie dziecka.

Dlaczego słuchowisko? W internecie jest wiele bajek czy animacji, ale słuchając sami wyobrażamy sobie postaci.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.