Profilaktyka rekomendowana ma trzy poziomy. Dowiedz się jakie.

Trzy poziomy profilaktyki:

1. Profilaktyka uniwersalna – działania kierowane są do wszystkich. Tematyka obejmuje powszechne zagrożenia tj. przemocy, szkodliwe korzystanie z multimediów czy substancji psychoaktywnych.
Celem profilaktyki uniwersalnej jest przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych, wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka. Na poziomie profilaktyki uniwersalnej operujemy ogólną wiedzą w zakresie danego zjawiska. Wykorzystujemy wiedzę dotyczącą skali problemu, czynników ryzyka i chroniących.


2. Poziom profilaktyki selektywnej – działania kierowane są do grup zwiększonego ryzyka. Przykładem są dzieci i młodzież podejmująca zachowania ryzykowne, eksperymentująca z używkami, dzieci osób uzależnionych, osoby z wybranymi chorobami psychicznymi. Główne działania polegają na dostarczaniu informacji i uczeniu najważniejszych umiejętności życiowych, uwzględniając specyfikę problemów jednostki lub grupy. Na tym etapie, w zakres profilaktyki selektywnej wchodzi terapia pedagogiczna, TUS, socjoterapia, itp.


3. Poziom profilaktyki wskazującej – działania kierowane do jednostek głównie zachowujących się ryzykownie (np. nastolatki upijające się w weekendy). Młodzież podejmująca działania tj. wagary, konflikty z policją, używanie substancji psychoaktywnych, nadużywanie multimediów, itd. Działania pomocowe skoncentrowane są na jednostkę. Kluczem jest odpowiednia diagnoza i najczęściej terapia. Osoba wymaga specjalistycznej opieki, dlatego poza szkołą trzeba zaangażować inne instytucje (opieka psychiatry, udział w terapii, edukacja rodziców, sąd, etc,).

Źródło:
programyrekomendowane.pl
opracowanie własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.