Poznaj TANDEM

Miejsce powstało dzięki coraz większemu zainteresowaniu tematem dobrej profilaktyki dzieci i młodzieży. Przeprowadzone badania w 2018 r. wskazały, że budżet zabezpieczony
na profilaktykę uniwersalną w szkołach przeznaczany jest m.in. na wycieczki, imprezy sportowe i “teatrzyki”. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, a przede wszystkim te rekomendowane, pojawiły się na szarym końcu. W odpowiedzi na niepokojące wyniki badań, w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym priorytetem polityki oświatowej była profilaktyka uzależnień. Drugim ważnym, z profilaktycznego punktu widzenia, priorytetem było bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z multimediów. Mamy ogromną nadzieję, że ten rok szkolny wyznaczył nowy, lepszy standard oraz inny sposób myślenia o profilaktyce. Nie tylko przez promowanie zdrowego stylu życia (wycieczki, wyjścia integracyjne klas) ale rzetelną wiedzę przekazaną 
w przystępny sposób. Na szczęście, widzę coraz jaśniejsze światło w tunelu. Zainteresowanie profilaktyką stało się tak duże, że postanowiłam uporządkować zdobytą mi wiedzę. Ze skromnego fanpage’u na facebooku powstała strona internetowa.
Dobra profilaktyka to skuteczna ochrona dzieci 
i młodzieży.

~Kamila Suseł

Poznaj nas

Kamila Suseł
założycielka firmy

Od kilku lat zajmuje się profilaktyką uniwersalną, pracą z dziećmi
z trudnościami emocjonalno-społecznymi i szkolnymi. Z wykształcenia jest pedagogiem i socjoterapeutą. Ma doświadczenie w pracy w placówkach
tj. szkoła, MOS, placówka opiekuńczo-wychowawcza.
Prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych (kierunek socjoterapia).
Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi realizując projekty profilaktyczne, edukacyjne, terapeutyczne. Przygotowuje autorskie cykle zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych. Uwielbia pracować metodą warsztatu z wykorzystaniem pedagogiki cyrku, arteterapii. Opiera się na zasobach i mocnych stronach grupy z którą współpracuje (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele). Pełna pozytywnej energii, wiary w zmiany, wiedzy merytorycznej.

Maja Jędrzejewicz
pedagog, arteterapeuta

Kreatywny pedagog, arteterapeuta, rysownik, fotograf. Głównie pracuje z dziećmi kształtując ich kompetencje emocjonalno-społeczne. Autorka cyklów zajęć oraz kart pracy rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci i młodzieży. Maja ma doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych oraz organizacjach pozarządowych. Cechuje ją siła spokoju, która przekłada się na refleksyjność grupy. Jej metody oraz elastyczność pozwalają na zadbanie o każdego uczestnika warsztatu.


Jak widzisz, TANDEM to dobre miejsce tworzone przez ludzi wartościowych.