Poznaj TANDEM

TANDEM – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka uniwersalna” powstał dzięki coraz większemu zainteresowaniu tematem dobrej profilaktyki dzieci i młodzieży. Przeprowadzone badania w 2018 r. wskazały, że budżet zabezpieczony na profilaktykę uniwersalną w szkołach przeznaczany jest m.in. na wycieczki, imprezy sportowe i “teatrzyki”. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, a przede wszystkim te rekomendowane, pojawiły się na szarym końcu.
W odpowiedzi na niepokojące wyniki badań, w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym priorytetem polityki oświatowej jest profilaktyka uzależnień. Drugim ważnym punktem, z profilaktycznego punktu widzenia, jest bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z multimediów.

Mnogość zapytań i wątpliwości wśród pracowników szkoły oraz samo zainteresowanie profilaktyką stało się tak duże, że postanowiłam uporządkować zdobytą mi wiedzę. Ze skromnego fanpage’u na facebooku powstała strona www. Trzymajmy kciuki, aby rozwój nie zwalniał. Dobra profilaktyka to skuteczna ochrona dzieci i młodzieży.

Kamila

Od kilku lat zajmuję się profilaktyką uniwersalną, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalno-społecznymi. Z wykształcenia jestem pedagogiem i socjoterapeutą. Zanim rozpoczęłam pracę jako pedagog szkolny byłam wychowawcą grupy dziewcząt w MOSie i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W zakresie profilaktyki uniwersalnej realizuję:
– autorski program. Jednym z nich jest program #PowstrzymajHejt będący laureatem ogólnopolskiego konkursu #PowstrzymajHejt);
– rekomendowane programy profilaktyczne tj. Spójrz Inaczej, Debata, Korekta, Unplugged, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców;
– dobre programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPę, KO, KBPN np. Cukierki, Debata o dopalaczach.
– inne programy, które są cenione przez organizacje zajmujące się profilaktyką, gminy współpracujące, miasto Wrocław.

W zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalno-społecznymi:
– przygotowuję autorskie konspekty stanowiące cykle pracy socjoterapeutycznej i w zakresie zajęć e-s w szkole;
– opracowuję autorskie narzędzia oraz wykorzystuję narzędzia rekomendowane przez specjalistów;
– pracuj na mocnych stronach i zasobach;
– pracuję z rodzicami;
– wykorzystuję elementy pedagogiki cyrku oraz arteterapii.

W zakresie pracy jako pedagog szkolny:
– dbam o organizację profilaktyki oraz działań placówki w zakresie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego;
– przeprowadzam diagnozy potrzeb oraz badania sprawdzające bezpieczeństwo uczniów w sieci, czynniki ryzyka i czynniki chroniące moich uczniów;
– organizuję zajęcia emocjonalno-społeczne oraz indywidualne cykle pracy z dzieckiem;
– skupiam się na relacji ja-wychowawca, ja-rodzic, ja-dziecko.

Doświadczeni znajomi, którzy współtworzą ze mną narzędzia oraz materiały. Bez konsultacji z nimi nie byłabym tak pewna, tego co możecie znaleźć w zakładkach. To dzięki Justynie odważyłam się podzielić się swoją pracą. Dzięki Michałowi mam pewność, że informacje na temat uzależnień są rzetelne. Z nim konsultuję ćwiczenia i konspekty. Z Mają pracujemy kreatywnie i merytorycznie. To artystyczna dusza odpowiadająca za graficzną stronę kart pracy dostępnych w sprzedaży. Arteterapeutycznymi ćwiczeniami urozmaica warsztat i otwiera naszą młodzież. Dzięki Ani uczę się socjoterapii, obserwacji, analizowania procesów.

To Maja

Razem z nią tworzę cykle konspektów. Maja jest kreatywną arteterapeutką, rysownikiem, z zamiłowanie fotografem… ale przede wszystkim jest świetnym pedagogiem i prawdziwym towarzyszem do twórczej pracy!

Jak widzicie, TANDEM to dobre miejsce powstałe z udziałem dobrych ludzi.

Pozdrawiamy,
Zespół TANDEMu