Kadra

Miejsce powstało dzięki coraz większemu zainteresowaniu tematem dobrej profilaktyki w szkole. Przeprowadzone badania w 2018 r. wskazały, że budżet zabezpieczony
na profilaktykę uniwersalną nie jest wykorzystywany efektywnie. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, a przede wszystkim te rekomendowane, pojawiły się na szarym końcu inicjatyw profilaktycznych. W odpowiedzi na niepokojące wyniki badań, w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym priorytetem polityki oświatowej była profilaktyka uzależnień. Drugim priorytetem było bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z multimediów. Mamy ogromną nadzieję, że wspomniany rok szkolny wyznaczył nowy, lepszy standard. TANDEM – warsztaty to zespół osób z kwalifikacjami i rzetelną wiedzą przekazywaną 
w przystępny sposób.
Dobra profilaktyka to skuteczna ochrona dzieci 
i młodzieży.

~Kamila Balcerzak

TANDEM to dobre miejsce tworzone przez ludzi wykwalifikowanych i z pasją.