#POWSTRZYMAJhejt

Program dla uczniów klas 7-8
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne

Konspekt jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „#Powstrzymajhejt” organizowanego przez wrocławską Komendę Policji przy patronacie Kuratorium Oświaty.

Warsztat systematyzuje wiedzę na temat form przemocy, następnie wraz z uczniami przybliżamy temat hejtu. Uczniowie starają się znaleźć różnice, jakie są pomiędzy przemocą psychiczną w życiu realnym a wirtualnym.  Ważnym elementem jest praca z filmem, który obrazuje konsekwencje, jakie może ponieść młodzież stosująca przemoc.

Program:

– Systematyzuje wiedzę na temat form przemocy;
– Przekazuje wiedzę na temat cyberprzemocy i hejtu;
– Uwrażliwia młodzież na zjawisko cyberprzemocy;
– Uczy reagowania na doświadczaną cyberprzemoc.