Pedagog specjalny – infografika

Pedagog specjalny to specjalista, który ukończył 5-letnie studia i w szkole odpowiada za:

 • diagnozowanie trudności społeczno-środowiskowych wśród uczniów i ich rodzin,
 • diagnozowanie indywidualnych sytuacji uczniów,
 • „wyłapywanie” i wspieranie uczniów przejawiających trudności edukacyjne
 • pracę z rodziną, gdzie pojawiają się różne trudności
 • podejmowanie działań w zakresie kształcenia specjalnego.

Ciekawostka
Wcześniej Pedagog specjalny był zatrudniany tylko jako Nauczyciel wspomagający. Od roku szkolnego 2022/2023 stworzono nowe stanowisko, tuż przy Pedagogu i Psychologu szkolnym.

Kiedy warto zgłosić się do Pedagoga specjalnego?

 • kiedy masz problemy z nauką,
 • kiedy potrzebujesz dodatkowych pomocy, warunków lub sprzętu do nauki dostosowanych indywidualnie pod Ciebie,
 • kiedy chcesz rozwinąć umiejętności społeczne (np. masz problemy z asertywnością i chcesz to zmienić),
 • kiedy posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebujesz pomocy w tym zakresie,
 • kiedy potrzebujesz innej, specjalistycznej pomocy np. logopedycznej,
 • kiedy tylko masz wątpliwości 🙂

Pedagoga specjalnego obowiązuje tajemnica zawodowa. Wyjątek stanowi zagrożenie zdrowia i życia Twojego lub innych osób oraz zgłoszenie nadużycia seksualnego. Sprawy wnoszone w rozmowach objęte są tajemnicą zawodową. Na ewentualne spotkania z rodzicami/opiekunami, pedagog specjalny wnosi treści, które są w zgodzie z Tobą.

Czy wiesz, że pedagogika specjalna ma wiele kierunków?

 • Rewalidacja – proces usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych,
 • Resocjalizacja – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie; w staniu się samodzielnym, twórczym i uspołecznionym,
 • Surdopedagogika – pomoc osobom z wadami słuchu,
 • Tyflopedagogika – pomoc osobom z wadami wzroku,
 • Oligofrenopedagogika – pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Logopedia – pomoc osobom z wadami wymowy,
 • Pedagogika korekcyjna – pomoc osobom ze specyficznymi problemami w uczeniu się; prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub terapii pedagogicznej.
 • Pedagog specjalny pracuje również z osobami mającymi trudności w uczeniu się lub z uczniami uzdolnionymi.

Jak wygląda spotkanie z Pedagogiem specjalnym?

Do pedagoga specjalnego możesz zgłosić się zawsze.

Mamy nadzieję, że zadba on o wsparcie Ciebie w każdej, nawet trudnej sytuacji.
Przede wszystkim pedagog będzie chciał Cię poznać. Zapyta Ciebie lub Twoich rodziców o powód Twojego przyjścia. Zada Ci parę pytań, wytłumaczy dokładne zasady każdej konsultacji. Będziecie dużo rozmawiać, robić różnego rodzaju ćwiczenia, testy lub badania (np. badanie wzroku i słuchu), a także będziecie się razem bawić lub grać w gry! Wszystko zależy od Ciebie i od Twoich potrzeb.

Pobierz komplet infografik pt. Specjaliści w szkole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.