Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub przedszkolu

Czas trwania: 8h lub 12 godzin dydaktycznych

Możliwe osobne szkolenie w formie warsztatu z audytem i opracowaniem dokumentacji dla zespołu psychologiczno-pedagogicznego (grupa do 15 osób)

Autorski program szkolenia stanowiący przedmiot na studiach podyplomowych „Socjoterapia” na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Szkolenie pełne wiedzy w oparciu o interpretację Rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie uczy nauczycieli wdrażania procedury PPP w szkole, zgodnie z określonymi obowiązkami. Charakter tego szkolenia jest wykładowo-dyskusyjny. Elementem ćwiczeniowym jest uczenie się czytania opinii i orzeczenia – rozumienia treści dokumentów, obserwacja ucznia na lekcji – nauczyciele otrzymują arkusz obserwacji ucznia, schematu pisania informacji/obserwacji o uczniu. WAŻNE! Dłuższe szkolenie jest poszerzone o organizowanie PPP dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym (procedura IPET, WOPFU, interpretacja orzeczenia).

~Kamila Balcerzak

Część teoretyczną szkolenia można zrealizować online pod warunkiem, że każdy uczestnik deklaruje udział z włączoną kamerką, mikrofonem oraz będąc w miejscu, które zagwarantuje uczestnikowi warunki do uczenia się.

Plan szkolenia 8-godzinnego
Dzień I. Część teoretyczna 5h – online lub in vivo
Dzień II. Cześć praktyczna 3h – in vivo. W szczególnych przypadkach możliwa jest praca online w pokojach, natomiast wolę organizować tę część na żywo.

Plan szkolenia 12-godzinnego
Dzień I. Część teoretyczna 5h – online lub in vivo
Dzień II. Cześć praktyczna 3h – in vivo.
Dzień III. Część teoretyczno-praktyczna 4h – preferowana forma na żywo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.