Obgadywanie i izolowanie

Czas trwania: 2 h dydaktyczne
Warsztat dostosowany do uczniów III-VIII kl

Skoncentrowanie się na obgadywaniu i izolowaniu stanowi ważny element warsztatu. Zanim jednak poruszymy ten temat, staramy się wyodrębnić 6. rodzajów przemocy, określić definiję przemocy i osadzić „obgadywanie” i „izolowanie” w poznanych definicjach.

Zwracamy uwagę na konsekwencje prawne, społeczne i rozwojowe dotykające oprawcę oraz na konsekwencje psychiczne i społeczne dotykające ofiarę przemocy rówieśniczej.

Program

– daje narzędzia do radzenia sobie z emocją;

– daje wiedzę na temat trudnej emocji – złości;

– przedstawia złość jako korzyść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.