O uzależnieniach i profilaktyce uniwersalnej w szkole

Czas trwania: 90 min

Ramowy program:

  • Trzy poziomy działań profilaktycznych
  • Błędne przekonania normatywne nt. profilaktyki uzależnień
  • Profilaktyka uniwersalna w szkole
  • Ujęcie profilaktyki w programie wychowawczo-profilaktycznym
  • Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień

Podstawowe szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz Rodziców w ramach wywiadówki. Celem szkolenie jest zwrócenie uwagi na działania wspierające czynniki ryzyka i czynniki chroniące dzieci mi młodzieży. Szkolenie pokazuje wagę wdrażania odpowiedzialnej profilaktyki uniwersalnej w placówce edukacyjnej oraz możliwości jakie ma szkoła. Zdecydowanie, to szkolenie polecamy placówkom, które rozpoczynają z nami współpracę. Przed wszystkim odczarowujemy przekonania na temat profilaktyki uniwersalnej, w tym profilaktyki uzależnień. Budujemy poczucie bezpieczeństwa wśród rodziców oraz przekonujemy nauczycieli do wdrażania i planowania samodzielnych lekcji profilaktycznych w ramach godzin wychowawczych czy pracy zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.