Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia to pedagog, który pomaga Ci poradzić sobie w trudnych sytuacjach w szkole. Razem z nim nabywasz nowe umiejętności, dzięki czemu nowe lub nieprzyjemne sytuacje nie są tak stresujące i obce. Kiedy trudno Ci poradzić sobie z emocjami lub zachowaniem, Nauczyciel wspierający będzie przy Tobie.

Nauczyciel wspomagający pomaga uczniom, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu lub orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

Zadaniem nauczyciela wspierającego proces kształcenia jest:

 • dodawać Ci pewności siebie
 • zadbać o to, aby szkoła była dla Ciebie przyjaznym miejsce
 • zadbać o akceptację ze strony rówieśników
 • pomagać Ci w regulowaniu uczuć i emocji
 • pomagać Ci w rozwiązywaniu konfliktów
 • ćwiczyć z Tobą kompetencje społeczne
 • ćwiczyć z Tobą umiejętności szkolne
  • wydłużać koncentrację
  • dbać o efektywne uczenie się
 • wymagać od Ciebie w sferze społecznej, edukacyjnej i psychologicznej, abyś nie stał/a w miejscu i rozwijał/a się.

Po co wierzyć w MITY i powielać STEREOTYPY?

MIT! Nauczyciel wspomagający będzie wyręczał dziecko – przez to niczego się nie nauczy!
Nauczyciel wspomagający” ma za zadanie wspierać ucznia. Pomaga i zachęca do nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, pracy na lekcji oraz poprzez wskazywanie kierunku i udzielanie wsparcia.

MIT! W towarzystwie Nauczyciela wspierającego uczeń będzie wykluczony
Uczniowie w klasie dostrzegają trudności ucznia z orzeczeniem niezależnie od obecności Nauczyciela wspierającego. Czasem mierzą się z zakłóceniem prowadzenia lekcji czy są świadkami sytuacji, które trudno opanować. Nie można udawać, że wszystko jest OK lub wymagać od dzieci pełnej akceptacji z dnia na dzień. Zrozumienie niepełnosprawności, nauczenie się współpracy, akceptacja trudnych zachowań stanowi proces. Obecność Nauczyciela wspierającego ułatwia zrozumienie i zaakceptowanie wszelkich trudności. Dzięki dodatkowej osobie w klasie, łatwiej jest zareagować na czas, co służy wszystkim. Dodatkowo wychowawca i nauczyciele przedmiotowi czują wsparcie. Nauczyciel wspomagający nie pracuje tylko z jednym dzieckiem, a całym zespołem klasowym.

MIT! Nauczyciel wspomagający jest zawsze i wszędzie.
Jeśli nie ma takiej potrzeby to Nauczyciel wspomagający nie jest obecny na wszystkich zajęciach dziecka. Zakres jego wsparcia ustalany jest indywidualnie zespołem specjalistów i nauczycieli uczących oraz z rodzicami.

P A M I Ę T A J !

Nauczyciel wspierający jest po to, aby Ci pomóc! Każdy czasem w życiu napotyka problemy, potrzebuje pomocy lub wsparcia. Nie jest powiedziane, że Nauczyciel będzie towarzyszył Ci we wszystkich latach szkoły. Im lepiej radzisz sobie edukacyjnie, społecznie i emocjonalnie, tym mniejsza będzie obecność dorosłego

Pobierz komplet infografik pt. Specjaliści w szkole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.