Konsultacja z terapeutą

Pamiętaj! Jesteśmy w stanie pomóc Ci zadbać o samego siebie
i zatroszczyć się o zdrowy rozwój dziecka i nastolatka.

Kamila Balcerzak
Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, terapeutą pedagogicznym. Aktualnie uczę się w akredytowanej szkole psychoterapii systemowej. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym oraz trudnościami w uczeniu się.
Prowadzę zajęcia terapeutyczne skoncentrowane na eliminowaniu trudności szkolnych, barier w komunikacji i funkcjonowaniu społecznym. Udzielam poradnictwa rodzicom, którzy często podejmując różne próby pomocowe nadal są w kropce. Pracując w placówkach edukacyjnych znam prawne możliwości przedszkola czy szkoły oraz wiem, jak powinien przebiegać proces pomocy dziecku i rodzicom. Zajmuję się coachingiem skoncentrowanym na dążeniu do zmiany, motywacji do podjęcia działań, rozwoju osobistym i pełniejszym, bardziej świadomym rodzicielstwie.
Prowadzę portal www.tandemwarsztaty.pl dedykowany specjalistom oraz rodzicom.

Serdecznie zapraszam na spotkania online oraz na żywo
w Centrum Terapii „Dobre Miejsce” we Wrocławiu
przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 (www.miejsceterapii.pl).
*Nie prowadzę terapii online dzieci i nastolatków.
Możliwe konsultacje online w zakresie poradnictwa zawodowego.

Koszt każdego rodzaju terapii i spotkania wynosi 180 zł

 1. Terapia indywidualna z dzieckiem i nastolatkiem
  • nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji
  • zespół Aspergera, spektrum autyzmu
  • zaburzenia zachowania w tym zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • trudności w nawiązywaniu relacji
  • lękliwość, trudności w sytuacjach społecznych
  • perfekcjonizm
  • zachowania kompulsywne (obgryzanie skórek, szczypanie się, sprzątanie, etc.)
  • obniżony nastrój, niska motywacja do działania
  • niskie poczucie własnej wartości
 2. Terapia pedagogiczna z dzieckiem i nastolatkiem
  • dysleksja
  • terapia ręki
  • trudności z koncentracją
  • niska samoocena związana z trudnościami szkolnymi
  • nadmierny stres związany z trudnościami szkolnymi
 3. Podradnictwo zawodowe dla nastolatka i młodego dorosłego
 4. Poradnictwo psychopedagogiczne dla rodziców, nauczycieli
 5. Coaching w obszarze:
  • zmiany pracy (w tym poradnictwo zawodowe)
  • motywacji do zmiany
  • zwiększenia samoświadomości
 6. Psychoedukacja dla dorosłych i dzieci
  • poradnictwo zawodowe
  • szkodliwe korzystanie z multimediów
  • eksperymentowanie z substancjami
  • radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • pracy z dzieckiem z określonymi zaburzeniami
 7. Socjoterapia i trening umiejętności społecznych

Umów spotkanie: +48 884 772 747; poradnia@miejsceTerapii.pl

Zasady udziału w sesji online:
1. Usługa do kupienia w sklepie (link tutaj)
2. Nie dokonujemy zwrotu wpłaty, jeśli wizyta zostanie odwołana wcześniej niż 12h przed spotkaniem.
3. Nie dokonujemy zwrotu wpłaty, jeśli wizyta nie odbędzie się z powodów technicznych będących po stronie Klienta. W tej sytuacji umawiamy inny termin spotkania lub inną formę.
4. Klient może skorzystać z rozmowy telefonicznej lub rozmowy poprzez MS Teams. Do 30 minut przed spotkaniem, klient otrzymuje link do spotkania na adres email. Nie trzeba mieć pobranej aplikacji, aby z niej skorzystać. MS Teams działa po kliknięciu w link.

5. Klient powinien zadbać o komfort dla siebie. Zalecamy znalezienie miejsca cichego, również gdzie nikt nie będzie słyszał rozmowy.
6. Klient deklaruje trzeźwość – nie będzie pod wpływem alkoholu oraz innych używek.
7. Na konsultację lub poradnictwo może logować sie oboje rodziców. W ustalonych wcześniej przypadkach, może uczestniczyć dziecko.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.