Kadra

Kamila Balcerzak
Założycielka firmy TANDEM psychoterapeuta, profilaktyk

Jestem pedagogiem, socjoterapeutką, psychoterapeutą systemowym. Mam doświadczenie w pracy terapeutcznej i psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym oraz z trudnościami w uczeniu się. Prowadzę zajęcia profilaktyczne dbając o standardy profilaktyki uniwersalnej. Realizuję rekomendowane programy tj. „Unplugged”, „Spójrz Inaczej”, „Debata”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, inne. Współpracuję ze szkołami wdrażając odpowiedzialną profilaktykę, prowadząc szkolenia dla grona pedagogicznego oraz spotkania dla rodziców. Znam rzeczywistość różnych placówek oświatowych z perspektywy pracownika (młodzieżowego ośrodka socjoterapii, placówki opiekuńczo-wychowawczej, szkoły). Prowadzę zajęcia dla studentów studiów podyplomowych.

Marcelina Wróblewska
pedagog, profilaktyk
szkoleniowiec

Jestem pedagożką, socjoterapeutką, animatorką kultury. Prowadzę zajęcia profilaktyczne dbając o standardy profilaktyki uniwersalnej. Jestem realizatorką programu rekomendowanego „Unplugged„, „Spójrz Inaczej”. Mam doświadczenie pracy w placówce wsparcia dziennego z dziećmi i młodzieżą zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym, z trudnościami w uczeniu się i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi realizując wydarzenia dla dzieci i młodzieży o charakterze psychoedukacyjnym, kulturalnym i profilaktycznym.

Justyna Szot
psycholog kliniczny
profilaktyk

Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna zdrowia. Prowadzę warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne dla uczniów w obszarze wzmacniania czynników chroniących i eliminowania czynników ryzyka. Poza pracą warsztatową, mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi, trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Współprowadziłam treningi umiejętności społecznych w różnych grupach wiekowych. Ukończyłam szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz szkolenie doskonalące kompetencje psychologa w pracy z dziećmi z rodzin z problemami uzależnień i przemocy. Jestem realizatorką programów rekomendowanych „Spójrz inaczej” oraz „Unplugged”.

Agnieszka Szkimba
pedagog
nauczyciel EW

Z wykształcenia jestem pedagogiem i nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Aktywnie działam jako profilaktyk i trener kompetencji miękkich. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą nabywałam podczas prowadzenia licznych wyjazdów tematycznych oraz warsztatów integracyjnych i artystycznych. Współpracuję z instytucjami organizując kulturalne wydarzenia, festiwale i eventy. Prowadzę zajęcia o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym kierując się podejściem humanistycznym oraz dbając o standardy profilaktyki uniwersalnej.

Sergiusz Głód
pedagog
socjoterapeuta

Z wykształcenia jestem pedagogiem i socjoterapeutą. Ukończyłem dwuletnie studium socjoterapii, które realizowałem akredytowanej szkole Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Z pasji ukończyłem historię o profilu nauczycielskim na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowałem i angażowałem się jako wolontariusz w roli tłumacza-przewodnika oraz trenera aktywności społecznych w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Mam doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą, również z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym i trudnościami w uczeniu się. Odbywałem praktyki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu. Prowadząc prywatna praktykę, pracuję jako terapeuta neurobiofeedback również w kontakcie z dziećmi ze spektrum autyzm, ADHD i ADD. Moim celem zawodowym jest zostanie psychoterapeutą młodzieży. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych stanowi ważny krok w moim rozwoju zawodowym.

Patrycja Olejniczak
psycholog kliniczny
terapeuta

Jestem psychologiem klinicznym, oligofrenopedagogiem i trenerem TUS. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach oświatowych m.in. w przedszkolu terapeutycznym, szkole specjalnej, a także w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiadam doświadczenie pracy w szpitalu psychiatrycznym dla osób dorosłych, a także Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.  Pracuję terapeutycznie z osobami z niską samooceną, nie radzącymi sobie z trudnymi emocjami, doświadczającymi stresu i różnych form lęku. Bliskie są mi również trudności i problemy dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu.

Maja Jędrzejewicz
pedagog, szkoleniowiec

Z wykształcenia jestem pedagogiem, arteterapeutką i doradcą zawodowym. Ukończyłam arteterapię na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz certyfikowany kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Zawodowo zajmuję się rozwojem emocjonalno-społecznym dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Mam doświadczenie w pracy w szkole oraz organizacjach pozarządowych. W swojej pracy kieruję się podejściem systemowym, stąd realizuje warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów. Poza pracą warsztatowo-terapeutyczną, tworzę narzędzia do pracy arteterapeutycznej oraz scenariusze cyklów terapeutycznych.

Klaudia Rewak
pedagog specjalny
szkoleniowiec

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, terapeutą EEG Biofeedback. Na co dzień pracuję jako pedagog na oddziale terapeutycznym w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą z zaburzonym rozwojem poznawczym, emocjonalno-społecznym oraz młodzieżą uzależnioną zarówno od czynności jak i substancji psychoaktywnych. Ze względu na pracę pedagoga, terapeuty i wychowawcy, znam rzeczywistość szkolną i systemową. Specjalizuję się we wspieraniu dzieci i młodzieży, rodziców oraz kadry pedagogicznej w pracy nastawionej na diagnozę trudności oraz pracę wspierającą ucznia.

Dominika Świerska
nauczyciel EW
szkoleniowiec

Z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Zajmuję się pracą z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalno-społecznymi i SPE. Tworzę autorskie gry i narzędzia do pracy terapeutycznej. Pracuję metodą projektu edukacyjnego tworząc m.in. wielokulturowe muzea i ekoKlub. W swojej pracy kieruję się podejściem humanistycznym, zwracając uwagę na indywidualne możliwości i potencjał dziecka.

Julianna Wójcik
animatorka

Jestem studentką V roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim – specjalność kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży. Posiadam doświadczenie we współprowadzeniu zajęć o charakterze profilaktycznym oraz treningu umiejetności społecznych (TUS). Pracuję jako wychowawca kolonijny i animator. Ukończyłam szkolenia i realizowałam praktyki z zakresu treningu umiejętności społecznych, profilaktyki, uzależnień behawioralnych, edukacji alternatywnej, a także możliwości wspierania dziecka przez relacje w duchu pedagogiki Gestalt. Jestem realizatorką programu rekomendowanego „Unplugged”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.