Kadra

Kamila Balcerzak
Założycielka firmy TANDEM

Jestem pedagogiem, socjoterapeutką, aktualnie również w trakcie certyfikacji w akredytowanej szkole psychoterapii systemowej. Mam doświadczenie w pracy terapeutcznej i psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym oraz z trudnościami w uczeniu się. Prowadzę zajęcia profilaktyczne dbając o standardy profilaktyki uniwersalnej. Realizuję rekomendowane programy tj. „Unplugged”, „Spójrz Inaczej”, „Debata”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, inne.
Współpracuję ze szkołami wdrażając odpowiedzialną profilaktykę, prowadząc szkolenia dla grona pedagogicznego oraz spotkania dla rodziców. Znam rzeczywistość różnych placówek oświatowych z perspektywy pracownika (młodzieżowego ośrodka socjoterapii, placówki opiekuńczo-wychowawczej, szkoły). Prowadzę zajęcia dla studentów studiów podyplomowych.

Marcelina Wróblewska

Jestem pedagożką, socjoterapeutką, animatorką kultury. Pracuję w placówce wsparcia dziennego
z dziećmi i młodzieżą zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym, z trudnościami w uczeniu się
i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym. Prowadzę zajęcia profilaktyczne dbając o standardy profilaktyki uniwersalnej. Jestem realizatorką programu rekomendowanego „Unplugged„.
Współpracuję z organizacjami pozarządowymi realizując wydarzenia dla dzieci i młodzieży o charakterze psychoedukacyjnym, kulturalnym i profilaktycznym.

Maja Jędrzejewicz

Z wykształcenia jestem pedagogiem, arteterapeutką i doradcą zawodowym. Ukończyłam arteterapię na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz certyfikowany kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Zawodowo zajmuję się rozwojem emocjonalno-społecznym dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Mam doświadczenie w pracy w szkole oraz organizacjach pozarządowych. W swojej pracy kieruję się podejściem systemowym, stąd realizuje warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów. Poza pracą warsztatowo-terapeutyczną, tworzę narzędzia do pracy arteterapeutycznej oraz scenariusze cyklów terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.