Jesteśmy architektami

Program dla II etapu edukacyjnego
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


Aktywny warsztat, podczas którego uczniowie mają za zadanie wspólnie coś stworzyć.
Tylko na etapie dobrej współpracy uda się wykonać zadanie. Program przeplata wiele form
wspólnego działania ostatecznie koncentrują się na jednym – wykonaniu łóżka.

Całe spotkanie na końcu ewaluujemy po to, aby uczniowie wyciągnęli jak najwięcej
wniosków i dostrzegli nowe korzyści ze współpracy.

W przypadku skonfliktowanych grup warto rozważyć 3h lekcyjne, aby poświęcić czas
na pracę z konfliktem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.