Jestem asertywny, nie agresywny

Czas trwania: 2 h dydaktyczne
Warsztat dostosowany do uczniów I-VIII kl

Podczas warsztatu rozmawiamy o tym, czym jest agresja i jakie zachowania możemy traktować jako agresywne. Wspólnie poszukujemy postaw asertywnych jak i poznajemy techniki asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Program:

– Systematyzuje wiedzę na temat agresji i przemocy;

– Przedstawia techniki asertywnego radzenia sobie;

– Doskonali kompetencje miękkie w praktyce;

– Uczy reagowania na postawy agresywne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.