„INTEGRACJA NA WIELKIM FORMACIE”

Program dla I, II, III etapu edukacyjnego
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne


Aktywny warsztat, podczas którego uczniowie szukają w sobie wyjątkowych cech
zaznaczających ich indywidualność oraz wspólnych cech, które składają się na zespół
klasowy.
Uczniowie odrysowują swoje sylwetki na wielkim formacie. To na tych kartach rysują co ich
łączy, a co czyni wyjątkowym.

Cena warsztatu uwzględnia materiały: duże arkusze papieru, materiały kreatywne,
narzędzia do pracy.

Cały warsztat wspiera profilaktykę uniwersalną, zwracając uwagę na czynniki chroniące tj.
kształtowanie tożsamości dziecka, jego mocnych stron i wyjątkowości, budowanie
bezpieczeństwa w klasie, wzmacnianie więzi wśród dzieci i nastolatków.

Program:
Wzmacnia indywidualność dziecka/nastolatka;
Buduje poczucie tożsamości w klasie;
Wspiera wychowawcę w procesie integracji;
Wzmacnia czynniki chroniące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.