HELP! Osoby, które mi pomogą

Program dla uczniów klas: 0-3 sp., 4-8 sp. i starszych

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne

Celem warsztatów jest znalezienie życzliwych ludzi wokół mnie. Czyli takich, którzy dobrze o mnie myślą, doceniają mnie, pomogą mi zmierzyć się z trudnościami. Warsztat mocno zaznacza rolę szkoły, jako miejsca, gdzie dziecko może szukać pomocy w każdej sytuacji. Tutaj profilaktyka uniwersalna wspiera czynniki chroniące tj. ćwiczenie umiejętności proszenia o pomoc, zdobycia orientacji dot. grupy osób, do których mogę się zwrócić w trudnych sytuacjach.

Cena warsztatu uwzględnia materiały kreatywne do wykonania „Książeczki osób mi życzliwych”. Każde dziecko wykonuje swoją.

*W wersji online uczniowie będą poproszeni o przygotowanie materiałów do książeczki we własnym zakresie, stąd nastąpi zmiana kosztu warsztatów i długości warsztatu (2h lekcyjne).

Program:

  • wspiera czynniki chroniące ucznia
  • zaznacza pomocową rolę szkoły i rodziny
  • pomaga znaleźć osoby, którym można ufać
  • wzmacnia poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów