Dracula powstał z grobu

Program dla III etapu edukacyjnego
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne


Cały warsztat jest grą budującą zespół. Uczniowie pracując w mniejszych grupach mają za zadanie rozwiązywać problemy, rozwijać umiejętności negocjacji i przede wszystkim komunikacji. Ogromną wartością warsztatu jest możliwość obserwacji grupy przez nauczyciela – najlepiej wychowawcę. Gra jest skonstruowana tak, aby zaobserwować role grupowe, jakie przyjmują uczniowie. Jest to ważne, szczególnie na początku pracy wychowawczej, ponieważ wychowawca ma lepsze szanse na kierowanie procesem grupowym.

Program:
Buduje zespół
Pozwala na przeżycie wspólnej przygody
Uczy umiejętności negocjacji i komunikacji
Motywuje do szukania wspólnych rozwiązań
Pomaga wychowawcy poznać zespół klasowy w nieformalnej sytuacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.