Doradztwo zawodowe w szkole

Czas trwania: 90 min

Proponujemy również warsztat dla zespołu p-p oraz wychowawców, który dostarczy nowych narzędzi i scenariuszy do pracy z uczniami. Zakres tematyczny i cenę ustalamy po rozmowie o oczekiwaniach.

Ramowy program:

  • Obowiązki szkoły wg Rozporządzenia MEN oraz doradztwo zawodowe w statucie
  • Preorientacja zawodowa w klasach 1-3
  • Orientacja zawodowa w klasach 4-8
  • Doradztwo zawodowe w klasach 7-8
  • Wdrażanie dokumentacji – zaprezentowanie i udostępnienie wzorów obowiązujących dokumentów

Szkolenie będzie pełne praktycznej wiedzy, która będzie możliwa do wdrożenia praktycznie od razu. Nauczyciele z większą świadomością będą realizować elementy doradztwa zawodowego podczas swoich lekcji wychowawczych oraz lekcji przedmiotowych. Modelowe wdrożenie dokumentacji uporządkuje pracę szkoły pod kątem nadal nowych wymogów. Warto zauważać, że po szkoleniu nauczyciele otrzymają bazę stron, z których można czerpać inspiracje do prowadzenia swoich lekcji. Udział w szkoleniu jest jednoznaczny z udostępnieniem wzorów dokumentów tj. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i Plan realizacji DZ w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.