Dobre sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami

Program dla uczniów I, II, III etapu edukacyjnego
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Bardzo ważny temat, gdzie rozmawiamy o wszystkich sposobach, jakie stosuje młodzież w celu wyładowania trudnych uczuć i emocji. Często dzieje się tak, że uczniowie nieświadomie korzystają ze złych. Często zaskoczeni są dalekosiężnymi konsekwencjami wynikającymi z grania w gry kiedy jest się złym, jedzeniu słodyczy kiedy jest się smutnym, drapaniu szczypaniu skóry przy większym stresie, itp. Rozmawiamy o różnych konsekwencjach utrwalania w sobie takich sposobów, wspólnie również poszukujemy skutecznych ale nieszkodliwych. Uczniowie w trakcie warsztatu kształtują również umiejętność samodzielnego poszukiwania dobrych sposobów.

Program:

  • edukuje w zakresie psychologicznych i biologicznych reakcji ciała i głowy na trudne emocje;
  • zwiększa samoświadomość w zakresie wykorzystywania dobrych i złych sposobów radzenia sobie;
  • wskazuje nowe i dobre sposoby sposoby radzenia sobie.