Dobra komunikacja i życzliwość w klasie

Czas trwania: 2 h dydaktyczne
Warsztat dostosowany do uczniów 0-III kl

Podczas warsztatu definijujemy pojęcie życzliwości, skarżenia i dbania o siebie wzajemnie.

Dzieci poddają refleksji sytuacje, w których spotkały się z ćyczliwością ze strony kolegów i koleżanek. Dzięki temu, możemy skutecznie poszukiwać dobrych przykładów bycia przyjacielem. Ważnym elementem jest narysowanie sytuacji, w której ja sam byłem pomocny i miły dla innych. Galeria małych obrazków pokazuje, że każdego z nas stać na życzliwość

Program:

  • wprowadza pojęcia: życzliwość, skarżenie, przyjaźń;
  • pokazuje przykłady pomagania sobie wzajemnie i życzliwości
  • uczy rozwiązywania konfliktów
  • przeciwdziała wykluczeniu poprzez dostrzeganie u wszystkich dzieci sytuacji, gdy były życzliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.