Spotkania dla rodziców

Spotkania z rodzicami w ramach „Akademii rodzica” poruszają tematy określone w ofercie kierowanej do dzieci i młodzieży.
Szczególnie mowa o działach dotyczących:

  • profilaktyki (cyber)bezpieczeństwa
  • zdrowia psychicznego
  • profilaktyki uzależnień

Ideą spotkania jest zawiązanie koalicji profilaktycznej z rodzicami. Zadaniem jest uchronienie młodzieży przed szkodami wynikającymi z picia alkoholu, korzystania z innych substancji zmieniających świadomość, przemocą rówieśniczą, cyberprzemocą, nadużywaniem multimediów.

Rodzice bardzo często mają świadomość co się powinno, czego nie, natomiast trudno im wdrożyć zasady. Sami dorośli w ogromnym stopniu mają niekompletną wiedzą w zakresie chociażby ochrony rodzicielskiej, odpowiedzialności prawnej, czy szkodliwości niektórych substancji (szczególnie epapierosów i energetyków).

Wywiadówka w zależności od zgłoszonych potrzeb:

  • Dostarcza wiedzy na temat środków zmieniających świadomość i uzależnień behawioralnych;
  • Przedstawia sygnały ostrzegawcze, czyli jak rozpoznać, że młody człowiek zażywa substancje zmieniające świadomość;
  • Uświadamia  jakie mamy inne środki, aby przekonać młodych ludzi, aby nie zażywały alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
  • Obala nieprawidłowe przekonania normatywne;
  • Stwarza przestrzeń do dyskusji.

Pobierz ofertę na rok szkolny 2022/2023

W celu poznania cen, zapraszam do kontaktu.
Kamila Balcerzak
kontakt@tandemwarsztaty.pl
+48 667 770 400

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.