Szkolenia dla nauczycieli

Jednolitość w działaniach profilaktycznych na terenie placówki to klucz do sukcesu!

Poniżej przedstawiamy obszary, w których się specjalizujemy.
Cele każdej rady ustalane są indywidualnie z placówką.

Rady o tematyce uzależnień psychoaktywnych i behawioralnych

Ideą spotkania jest przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy w zakresie używania szkodliwego substancji czy też nadużywania multimediów. Również zajmujemy się innymi uzależnieniami behawioralnymi tj. zakupoholizm, hazard, seksoholizm. Po Radzie Pedagogicznej nauczyciele zostają wyposażeni w narzędzia (w zależności od poruszanego tematu) takie jak: kryteria diagnostyczne w zakresie szkodliwego używania multimediów czy substancji, przebieg rozmowy profilaktycznej, przebieg lekcji profilaktycznej, umiejętność pomocy uczniowi.

Rady o tematyce przemocy w szkole w tym cyberprzemocy

Poza merytoryczną wiedzą na temat przemocy, Rada Pedagogiczna otrzymuje odpowiedź na pytanie Jak pracować z klasą, sprawcami, ofiarą. Wychowawca dostaje wiedzę, która pozwoli mu przygotować profilaktyczne lekcje wychowawcze w zakresie edukowania, uwrażliwiania dzieci i młodzieży.

Rady o tematyce dbania o zdrowie psychiczne

Nie tylko zdrowia dzieci i młodzieży, również Grona Pedagogicznego. Specjalizujemy się w obszarach związanych z wypaleniem zawodowym, radzeniem sobie ze złością na ucznia, umiejętnością stawiania granic. W kontekście dbania o zdrowie psychiczne uczniów przez Grono Pedagogiczne proponujemy tematy związane z ochroną dziecka przed nadmiernym stresem, strachem. Radzeniem sobie z presją i wymaganiami. Szkolenia w kontekście zaburzeń dzieci i młodzieży – jak z nimi pracować, dostosowywać pracę w warunkach szkolnych.

Rady o tematyce efektywnej komunikacji interpersonalnej

Spotkania ukierunkowane na trenowanie umiejętności stawiania granic, rozmawiania z uczniami w duchu komunikacji bez przemocy, uczenia dzieci umiejętności miękkich. W kontekście pracy z klasą, szkolenia z narzędzi, które sprawdzą się w uczeniu dzieci empatii, aktywnego słuchania, rozwiązywania konfliktów.

Superwizje

Superwizje polegają na wysłuchaniu przez trenera i uczestników trudności, z jakimi borykają się nauczyciele (np. trudności związanych z zachowywaniem się jednej klasy). Podczas takiej superwizji (w obecności maksymalnie 10. nauczycieli) staramy się zdiagnozować sytuację, znaleźć rozwiązanie problemu oraz zaplanować działanie.

Proponowane tematy szkoleń

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Pobierz ofertę na rok szkolny 2023/2024

W celu poznania cen, zapraszam do kontaktu.
Kamila Balcerzak
kontakt@tandemwarsztaty.pl
+48 667 770 400

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.