oferta

 • Stop, przestań! Reaguję

  Czas trwania: 2 h dydaktyczneWarsztat dostosowany do uczniów I-III kl Warsztat przeznaczony dla dzieci z poziomu edukacji wczesnoszkolnej. Podczas spotkania trenują techniki radzenia sobie w trunych sytuacjach np. kiedy ktoś chce zachęcić je…

 • Obgadywanie i izolowanie

  Czas trwania: 2 h dydaktyczneWarsztat dostosowany do uczniów III-VIII kl Skoncentrowanie się na obgadywaniu i izolowaniu stanowi ważny element warsztatu. Zanim jednak poruszymy ten temat, staramy się wyodrębnić 6. rodzajów przemocy, określić definiję…

 • Jestem asertywny, nie agresywny

  Czas trwania: 2 h dydaktyczneWarsztat dostosowany do uczniów I-VIII kl Podczas warsztatu rozmawiamy o tym, czym jest agresja i jakie zachowania możemy traktować jako agresywne. Wspólnie poszukujemy postaw asertywnych jak i poznajemy techniki…

 • Szumy komunikacyjne i konflikty

  Czas trwania: 2 h dydaktyczneWarsztat dostosowany do uczniów I-VIII kl oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Podczas warsztatu dowiadujemy się, jak definiujemy i rozumiemy konflikt, kłótnię, spór.Dzieci poddają refleksji sytuacje, w których one często wchodzą…

 • Dobra komunikacja i życzliwość w klasie

  Czas trwania: 2 h dydaktyczneWarsztat dostosowany do uczniów 0-III kl Podczas warsztatu definijujemy pojęcie życzliwości, skarżenia i dbania o siebie wzajemnie. Dzieci poddają refleksji sytuacje, w których spotkały się z ćyczliwością ze strony…

 • Samodzielni i bezpieczni

  Czas trwania: 2 h dydaktyczneWarsztat dostosowany do uczniów I-IV kl Spotkanie porusza ważny dla dzieci temat – bycia coraz bardziej dorosłym. W jaki sposób osoba coraz bardziej dorosła jest odpowiedzialna za swoje decyzje…

 • Podobieństwa i różnice to potencjał klasy

  Czas trwania: 2 h dydaktyczneWarsztat dostosowany do uczniów 0-VIII kl oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej Warsztat pokazuje walor różnorodności w kontekście zainteresowań,talentów, umiejętności, charakteru. Razem z grupą poszukujemy rzeczy, które nas łączą jak i…

 • Komunikacja w zespole klasowym

  Czas trwania: 2 h dydaktyczneWarsztat dostosowany do uczniów 0-VIII kl Podczas warsztatu dowiadujemy się, jak definiujemy i rozumiemy konflikt, kłótnię, spór. Dzieci poddają refleksji sytuacje, w których one często wchodzą w konflikt. Dzięki…

 • Zaburzenia odżywiania

  Czas trwania: 90 min w przypadku tego tematu nie skracamy spotkania Spotkanie z rodzicami poruszające temat nadmiernego odchudzania się oraz objadania. Wykład bardzo mocno zwraca uwagę na emocjonalny aspekt w kształtowaniu się niewłaściwej…

 • Zaburzenia odżywiania – rada szkoleniowa

  Czas trwania: 90 min Spotkanie z nauczycielami poruszające temat nadmiernego odchudzania się oraz objadania. Szkolenie bardzo mocno zwraca uwagę na emocjonalny aspekt w kształtowaniu się niewłaściwej relacji z jedzeniem. Przede wszystkim obala błędne…