O nas

  • O nas

    Jesteśmy małą firmą realizującą warsztaty i szkolenia w obszarze zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy, psychoedukacji i profilaktyki uniwersalnej (uzależnień od substancji i behawioralnych). Pracujemy z misją dla szkół nie tylko kompercyjnie. Udostępniamy materiały inspirujące…

  • Kadra

    Jestem pedagogiem, socjoterapeutką, psychoterapeutą systemowym. Mam doświadczenie w pracy terapeutcznej i psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym oraz z trudnościami w uczeniu się. Prowadzę zajęcia profilaktyczne dbając o standardy profilaktyki…