ALE CYRK! – warsztaty i cyrkowe animacje

Program dla I i II etapu edukacyjnego
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne; 3 godziny lekcyjne


Włączamy pedagogikę cyrku w pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą! Takie warsztaty
są cennym elementem nie tylko podczas integracji, ale i terapii pedagogicznej.

Na warsztacie uczestnicy poznają materiały, z którymi nieczęsto mają kontakt.
Spotkanie zaczynamy od krótkiej integracji – poznania swoich imion lub nowych obszarów
odsłaniających nasze mocne strony i wyjątkowość. Drugim elementem jest nauka kręcenia
talerzami cyrkowymi, diabolo lub chodzenia na szczudłach. Uwaga! Szczudła włączamy tylko
wtedy, gdy warsztaty można zrobić na dworze (drugą lekcję). Jeśli pogoda nie sprzyja lub nie
mamy takiej możliwości, korzystamy z diabolo.

3 godziny lekcyjne
Jeśli klasa zdecyduje się na dłuższy warsztat, wzbogacamy go o warsztaty, podczas których
uczniowie z klas I-III wykonują sobie wstążkę akrobatyczną, a uczniowie klas IV-VIII kije do
wielkich baniek.

Wykorzystanie warsztatu podczas imprezy szkolnej, pikniku, mikołajek, etc.

Cena animacji zawiera:

  • opieka dwóch animatorów
  • animacje w kręgu w tym zabawy z chustą Klanzy i tuzinem piłeczek ~20 min
  • warsztat z kręcenia talerzami cyrkowymi i wstążkami akrobatycznymi 2x ~20 min
  • warsztat kręcenia diabolo lub chodzenia na szczudłach (jeśli wydarzenie jest na dworze)
    2x ~20 min
  • wielkie bańki (jeśli wydarzenie jest na dworze) 2x 20min
  • warsztaty, gdzie dzieci przygotowują coś dla siebie (np. doniczki lub biżuterie, itp.) ~40 min

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.