Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Każdego roku 17 maja poświęcony jest ogólnoświatowym działaniom związanym z obsługą telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Infolinie te mają na celu pomóc najbardziej bezbronnej grupie społeczeństwa – najmłodszym W Polsce i Europie telefon zaufania dla dzieci działa pod numerem 116 111. Jest to bezpłatny numer pod który można dzwonić i wysyłać wiadomości, specjaliści dyżurują całodobowo. Od 12 lat prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.

Przez krzywdzenie dziecka, rozumie się wszystkie formy fizycznego i/lub emocjonalnego złego traktowania, zaniedbywania, wykorzystania seksualnego lub komercyjnego, doznane od osoby odpowiedzialnej za dziecko, której ono ufa lub która ma władzę nad nim, skutkujące faktyczną lub potencjalną krzywdą dziecka dla jego zdrowia, możliwości przetrwania, rozwoju albo godności (WHO 1999).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.