27.02 Dzień Niedźwiedzia Polarnego zabawy

Dzień Niedźwiedzia Polarnego jest inicjatywą organizacji Polar Bears International. W ten sposób stara się ona uświadomić społeczeństwo, że wskutek globalnego ocieplenia zmniejsza się pokrywa lodowa w Arktyce. To w przyszłości może doprowadzić do wymarcia gatunku. Dzień Niedźwiedzia Polarnego zachęca ludzi do znalezienia sposobów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Globalne ocieplenie klimatu skutkuje topnieniem ogromnych obszarów lodu morskiego, który jest naturalnym terenem polowań tych zwierząt. W związku z tym trudniej im zdobyć pożywienie, i znacznie więcej czasu muszą spędzać w wodzie, co pochłania dodatkowe nakłady energii. Życie niedźwiedzi polarnych staje się co raz trudniejsze, w poszukiwaniu nowych źródeł pożywienia coraz częściej pojawiają się wokół ludzkich osiedli, gdzie bardzo chętnie korzystają z wysypisk śmieci.

Globalne ocieplenie klimatu skutkuje topnieniem ogromnych obszarów lodu morskiego, który jest naturalnym terenem polowań tych zwierząt. W związku z tym trudniej im zdobyć pożywienie, i znacznie więcej czasu muszą spędzać w wodzie, co pochłania dodatkowe nakłady energii. Życie niedźwiedzi polarnych staje się co raz trudniejsze, w poszukiwaniu nowych źródeł pożywienia coraz częściej pojawiają się wokół ludzkich osiedli, gdzie bardzo chętnie korzystają z wysypisk śmieci.

Propozycje ćwiczeń z uczniami:

  1. Krzyżówka. Po zakończeniu zadania poproś o omówienie własnymi słowami tych pojęć, tak aby sprawdzić, czy wszyscy uczniowie właściwie je rozumieją.
    Poniżej karta z rozwiązaniem dla nauczyciela. Na dole, w linku do pobrania krzyżówki, jest karta dla uczniów.

2. EFEKT CIEPLARNIANY – PRACA PLASTYCZNA. Skąd się biorą gazy cieplarniane?

  • Podziel uczniów na 4-5 osobowe grupy
  • Każdej grupie daj jeden duży arkusz papieru, kredki lub markery.
  • Poproś uczniów, aby zilustrowali w formie plakatu efekt cieplarniany.

Warstwa gazów cieplarnianych unoszących się nad Ziemią składała się z chmurek. Jakie są źródła szkodliwych gazów tutaj? Np. spaliny samochodowe, dym z pożaru lasu, CO2 z elektrowni, która produkuję prąd do naszego telewizora, lampy czy pralki. Spaliny z samolotu, metan z hodowli bydła lub z rozkładających się śmieci oraz naturalne źródła gazów cieplarnianych, np. wulkany, bagna.

Rolą nauczyciela jest inspirowanie uczniów, zadawanie pytań pomocniczych, tak aby odpowiedzi były jak najbardziej różnorodne i wyczerpujące.

Na zakończenie dorysujcie Słońce i schemat promieniowania.

3. Prawda i fałsz o niedźwiedziu polarnym i ociepleniu klimatu

Zaproponuj dzieciom sprawdzenie ich wiedzy o niedźwiedziach polarnych i ociepleniu klimatu. Możesz zrobić to na kilka sposobów.

  • Podziel salę na dwie części, po jednej stronie połóż kartkę z napisem „prawda” a po drugiej z napisem „fałsz”. Po odczytaniu zdania, dzieci decydują, w której części sali staną.
  • Ustal z dziećmi ruch symbolizujący „prawdę” oraz „fałsz”. Jeśli uznają, że dana odpowiedź jest prawdziwa np. kucają. Gdy uznają zdanie za fałszywe, stają na jednej nodze.
  • „Postaw na milion!” – klasę dzielimy na 4-osobowe zespoły. Każdy zespół dostaje pakiet owoców. Najlepiej sprawdzą się mandarynki, liczi, winogron/rodzynki, suszone morele… Każdy mniej więcej tyle samo sztuk. Na stole każdej z grup daj dwie kartki A3. Jedna z napisem „prawda”, druga „fałsz”. Czytasz zdanie. Jeśli grupa uzna, że zdanie jest fałszywe, kładzie swoje fanty na kartkę „fałsz”. Jeśli nie jest pewna, może część fantów dać na fałsz, część na prawdę. Prowadzący zabiera fanty z kartek, które wskazywały na błędną odpowiedź – dokładnie jak w teleturnieju „Postaw na milion”

4. ZORZA POLARNA

Zorza polarna to wspaniałe zjawisko świetlne występujące najczęściej w okolicach biegunów Ziemi (chociaż czasem można ją zaobserwować również w innych częściach świata). Zwykle zorza pojawia się w postaci kolorowych łun lub świetlnych pasów falujących na niebie. Jest to niesamowity i piękny widok, wiele osób wybiera się w rejony arktyczne właśnie po to by obejrzeć zorzę polarną. Zorza powstaje w górnych warstwach atmosfery w wyniku oddziaływania wiatru słonecznego na strefę magnetyczną Ziemi. Kolory zorzy zależą od gazów wchodzących w skład atmosfery, każdy z nich świeci na inny kolor – tlen na zielono i czerwono, azot purpurowo i bordo a hel i wodór na niebiesko i fioletowo.

Stwórzcie obrazki przedstawiające zorzę polarną. Jak?
Pomalujcie pastelami czarną kartkę – tak aby uzyskać falujące pasy zorzy. Następnie wytnijcie zarys krajobrazu z drugiego arkusza i przyklejcie do rysunku. Możecie skorzystać z gotowego zarysu lub stworzyć własny.

Skorzystaj z I. części naszych materiałów – wejdź stronę z informacjami nt. depresji klimatycznej
i ekoLęku (link tutaj)

Pobierz kompletne materiały: infografiki, krzyżówkę, kartę prawda/fałsz, propozycje zabaw i ćwiczeń. Zostaw komentarz, a jeśli chcesz to wystaw opinię na naszych FB i profilu google.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.