Miejsce poświęcone profilaktyce uniwersalnej

Profilaktyka uniwersalna ma na celu wzmacnianie czynników chroniących
i eliminowanie czynników ryzyka.

W zakres szkolnej profilaktyki uniwersalnej i psychoedukacji wchodzi:

  • edukacja społeczności szkolnej;
  • diagnozowanie czynników chroniących i ryzyka;
  • wzmacnianie czynników chroniących w tym odporności psychicznej;
  • skuteczne i mądre eliminowanie czynników ryzyka;
  • zapobieganie eksperymentowaniu np. z używkami;
  • psychoedukacja w obszarze zdrowia psychicznego;
  • rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych;
  • przeciwdziałanie przemocy;
  • wszystkie inne działania chroniące dzieci i młodzież.

Poznaj zakładki


Zapraszamy do kontaktu!
Kamila Balcerzak