Miejsce dobrej profilaktyki

Dbając o rzetelną pracę z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, edukatorami podejmujemy działania:

  • edukujące społeczność szkolną;
  • diagnozujące czynniki chroniące i ryzyka;
  • wzmacniające czynniki chroniące w tym odporność psychiczną;
  • skutecznie i mądrze eliminujące czynniki ryzyka;
  • zapobiegające eksperymentowaniu np. z używkami;
  • psychoedukacyjne w obszarze zdrowia psychicznego;
  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
  • przeciwdziałające przemocy;
  • inne.

Poznaj zakładki


Zapraszamy do kontaktu!
Kamila Balcerzak